ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΥΠΟΥ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΡΓΟΣ A.E. ιδρύθηκε το 1998 με σκοπό την πρακτόρευση και διανομή εφημερίδων και περιοδικών και είναι σήμερα το μοναδικό Πρακτορείο διανομής έντυπου Τύπου στην Ελλάδα.

Το δίκτυο διανομής της απαρτίζεται από 105 αντιπροσώπους και προσεγγίζει καθημερινά τουλάχιστον 4.500 σημεία πώλησης Πανελλαδικά.

Διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους ιδιόκτητους στόλους οχημάτων που αριθμεί 70 φορτηγά αυτοκίνητα , από 2,5 έως 40 τόνους μικτό φορτίο. Μαζί με το δίκτυο αντιπροσώπων της ο ενεργός στόλος της ξεπερνάει τα 400 οχήματα, ενώ διανύει καθημερινά περίπου 30.000 χιλιόμετρα.

Η ΑΡΓΟΣ Α.Ε. επιπλέον δραστηριοποιείται στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών, με τον διακριτικό τίτλο ACT και παρέχει B2B & B2C υπηρεσίες, ενώ παράλληλα έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλες εμπορικές εταιρείες και γνωστά e-Shop. Διαθέτει πανελλαδική άδεια Ταχυμεταφορών από την Ε.Ε.Τ.Τ. και παράλληλα έχει λάβει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις κατά το πρότυπο ISO οι οποίες διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της σε όλους τους τομείς.

Μέσω των θυγατρικών της δραστηριοποιείται στον τομέα εμπορίας ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών πώλησης άυλου χρόνου ομιλίας ενώ συμμετέχει επίσης στην ανάπτυξη καταστημάτων υψηλής προβολής Τύπου.

Δίκτυο

Άριστη γνώση της αγοράς, με αποτελεσματική διαχείριση του δικτύου σημείων πώλησης και στην επιλογή νέων καναλιών διανομής.

Στόλος

Η ΑΡΓΟΣ διαθέτει έναν σύγχρονο στόλο που αριθμεί 70 ιδιόκτητα φορτηγά αυτοκίνητα όλων των τύπων.

IT

Με Σύγχρονο σύστημα πληροφορικής και Υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών προς τις εκδοτικές εταιρείες & πελάτες.


Η ΑΡΓΟΣ A.E.

Η ΑΡΓΟΣ A.E. ιδρύθηκε το 1998 με σκοπό την πρακτόρευση και διανομή εφημερίδων και περιοδικών και είναι σήμερα το μεγαλύτερο πρακτορείο διανομής Τύπου στην Ελλάδα. Δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών και παρέχει B2B & B2C υπηρεσίες.

Πρακτόρευση

Η εταιρεία ΑΡΓΟΣ δραστηριοποιείται από το 1999 στον τομέα πρακτόρευσης και διανομής εφημερίδων και περιοδικών ελληνικού τύπου. Στην μετοχική σύνθεση της εταιρείας συμμετέχουν μερικές από τις σημαντικότερες ελληνικές εκδοτικές επιχειρήσεις. Διανέμει τον τύπο Πανελλαδικά μέσω 105 αντιπροσώπων σε 4.500 Σημεία Πώλησης.

Διεύθυνση

'Αργος Α.Ε.
20o χλμ Λ. Μαρκοπούλου, Κορωπί
TK 19400
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3078301000
www.argoscom.gr
email: info@argoscom.gr
Τηλ.: 2106690560 - Fax: 2106690699