ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΥΠΟΥ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιδόθηκε την 13.9.2023 από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην ΑΡΓΟΣ ΑΕ η απόφαση αρ.763/2021.Μετά από 5 έτη εξονυχιστικών ελέγχων στην εταιρεία μας και παρά τις διαδοχικές -αβάσιμες όπως αποδείχτηκαν- καταγγελίες εις βάρος μας από μικρή μερίδα συγκεκριμένων εκδοτικών συμφερόντων, η Επιτροπή Ανταγωνισμού καταλήγει ότι η εμπορική πολιτική που εφαρμόζει η εταιρεία μας είναι δίκαιη και εύλογη, ότι η εταιρεία μας αντιμετωπίζει ισότιμα τις εκδοτικές επιχειρήσεις και ότι δεν προκαλείται πρόβλημα στη δομή του ανταγωνισμού από την παρουσία εκδοτικών επιχειρήσεων στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Υπενθυμίζεται ότι την εφαρμογή της ως άνω εμπορικής πολιτικής είχε, χωρίς βάση όπως αποδείχτηκε, αναστείλει με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του 2019 η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με τεράστια ζημία στην ΑΡΓΟΣ ΑΕ.

Με την απόφαση 763/2021 η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε παράλληλα ότι επιμέρους όροι στις συμβάσεις της ΑΡΓΟΣ ΑΕ με διανομείς και σε παλαιές, μη ισχύουσες εδώ και έτη, συμβάσεις με εκδοτικές επιχειρήσεις, μπορεί να έχουν περιοριστικά για τον ανταγωνισμό αποτελέσματα. Η ΑΡΓΟΣ ΑΕ σέβεται τον θεσμικό ρόλο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ωστόσο, θα προσφύγει άμεσα στη διοικητική δικαιοσύνη για να αποδείξει το εσφαλμένο της κρίσης της Επιτροπής. Κρίση που βασίζεται στην αποτυχία της Αρχής να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της αγοράς εντύπου τύπου και τους κανόνες που επιβάλλεται να υιοθετεί το πρακτορείο για να έχει τη δυνατότητα, παρά τις αντιξοότητες, να διανέμει αποτελεσματικά εφημερίδες και περιοδικά 360 ημέρες/ έτος σε 4.300 σημεία πώλησης ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο χωριό της Επικράτειας.

Κορωπί, 14 Σεπτεμβρίου 2023

Η ΑΡΓΟΣ A.E. ιδρύθηκε το 1998 με σκοπό την πρακτόρευση και διανομή εφημερίδων και περιοδικών και είναι σήμερα το μοναδικό Πρακτορείο διανομής έντυπου Τύπου στην Ελλάδα.

Το δίκτυο διανομής της απαρτίζεται από 105 αντιπροσώπους και προσεγγίζει καθημερινά τουλάχιστον 4.500 σημεία πώλησης Πανελλαδικά.

Διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους ιδιόκτητους στόλους οχημάτων που αριθμεί 70 φορτηγά αυτοκίνητα , από 2,5 έως 40 τόνους μικτό φορτίο. Μαζί με το δίκτυο αντιπροσώπων της ο ενεργός στόλος της ξεπερνάει τα 400 οχήματα, ενώ διανύει καθημερινά περίπου 30.000 χιλιόμετρα.

Η ΑΡΓΟΣ Α.Ε. επιπλέον δραστηριοποιείται στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών, με τον διακριτικό τίτλο ACT και παρέχει B2B & B2C υπηρεσίες, ενώ παράλληλα έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλες εμπορικές εταιρείες και γνωστά e-Shop. Διαθέτει πανελλαδική άδεια Ταχυμεταφορών από την Ε.Ε.Τ.Τ. και παράλληλα έχει λάβει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις κατά το πρότυπο ISO οι οποίες διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της σε όλους τους τομείς.

Μέσω των θυγατρικών της δραστηριοποιείται στον τομέα εμπορίας ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών πώλησης άυλου χρόνου ομιλίας ενώ συμμετέχει επίσης στην ανάπτυξη καταστημάτων υψηλής προβολής Τύπου.

Δίκτυο

Άριστη γνώση της αγοράς, με αποτελεσματική διαχείριση του δικτύου σημείων πώλησης και στην επιλογή νέων καναλιών διανομής.

Στόλος

Η ΑΡΓΟΣ διαθέτει έναν σύγχρονο στόλο που αριθμεί 70 ιδιόκτητα φορτηγά αυτοκίνητα όλων των τύπων.

IT

Με Σύγχρονο σύστημα πληροφορικής και Υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών προς τις εκδοτικές εταιρείες & πελάτες.


Η ΑΡΓΟΣ A.E.

Η ΑΡΓΟΣ A.E. ιδρύθηκε το 1998 με σκοπό την πρακτόρευση και διανομή εφημερίδων και περιοδικών και είναι σήμερα το μεγαλύτερο πρακτορείο διανομής Τύπου στην Ελλάδα. Δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών και παρέχει B2B & B2C υπηρεσίες.

Πρακτόρευση

Η εταιρεία ΑΡΓΟΣ δραστηριοποιείται από το 1999 στον τομέα πρακτόρευσης και διανομής εφημερίδων και περιοδικών ελληνικού τύπου. Στην μετοχική σύνθεση της εταιρείας συμμετέχουν μερικές από τις σημαντικότερες ελληνικές εκδοτικές επιχειρήσεις. Διανέμει τον τύπο Πανελλαδικά μέσω 105 αντιπροσώπων σε 4.500 Σημεία Πώλησης.

Διεύθυνση

'Αργος Α.Ε.
20o χλμ Λ. Μαρκοπούλου, Κορωπί
TK 19400
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3078301000
www.argoscom.gr
email: info@argoscom.gr
Τηλ.: 2106690560 - Fax: 2106690699